Projekt Zelene delavnice sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Namen delavnic je okoljsko izobraževanje, saj je pomembno, da že pri mlajših zaradi vedno bolj izrazite odtujenosti od narave vplivamo na odnos do naravnega in družbenega okolja, da spremenimo vedenjske vzorce in kulturo ravnanja z naravo tudi v širšem smislu. Okolje in naravo je treba otrokom na prijazen in zanimiv način približati, saj jih tako lažje usmerimo, da naravo vzljubijo in se jo trudijo ohranjati in nanjo paziti, saj imajo do nje pravico, naša odgovornost pa je, da jih tega naučimo.